AGENDA ACTIVITEITEN

 

Steun KORF, koop via Trooper!

KORF ondersteunt de VRIJETIJDSPAS

Jubileumreceptie

Na het nieuwjaarsfeestje volgde de Jubileumreceptie naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van onze club. Daarmee werd meteen ook de aftrap gegeven voor het Jubileumjaar, een jaar vol activiteiten.

Het werd een geslaagde en heel gezellige receptie waar zich een dikke 150 gasten vooraf voor hadden ingeschreven. Maar de avond zelf daagden ook nog heel wat onverwachte gasten op, wat de sfeer alleen maar ten goede kwam. Organisatorisch waren we er immers op voorbereid.

Zonder namen te noemen, want dan lopen we het risico iemand te vergeten, konden we de aanwezigheid noteren van leden en sympathisanten, trainers en medewerkers, bestuursleden, oud-bestuursleden, stichters (ook van SOS Kortemark, de voorloper van KORF), sponsors, bevriende clubs, de Zwemfederatie West-Vlaanderen, de Gemeente en gemeentepersoneel, de pers, …

Onze Voorzitter Dries heette in zijn toespraak iedereen welkom en benadrukte het belang van de zovele mensen die belangrijk zijn, geweest zijn en zullen zijn voor de goede werking en het voortbestaan van onze club. Daarbij minimaliseerde hij een beetje het vele werk dat hij zelf verzet, maar wie nauw bij de club betrokken is weet wel beter.

We hadden ook een belangrijke gast in ons midden, namelijk Sven Decaesstecker. Sven zette zijn eerste zwemstapjes bij KORF en is nu vooral gekend en gewaardeerd als Belgisch paralympiër met onder andere een Europese en Wereldtitel op zijn naam. Sven hield ook een toespraak waarin hij vooral de (jeugdige) zwemmer zelf centraal stelde. Als ervaringsdeskundige wees hij op de discipline, het karakter en doorzettingsvermogen die de competitiezwemmer kenmerken.

Noël Bryon tenslotte, Schepen van sport, recreatie en feestelijkheden benadrukte het belang van Zwemclub KORF in het Kortemarkse verenigings- en sportleven. Hij prees daarbij de uitmuntende jeugdwerking van de club en verwees daarbij nog eens naar het behalen van de Gouden Druppel.

Het werd een heel geslaagde receptie, niet in het minst door de lekkere hapjes en drankjes van Traiteur Bruwier. Vele sterke verhalen werden opgedist onder oudgedienden, veel leute werd gemaakt … meer moest dat echt niet zijn. Op naar nog eens 25 jaar!

Met dank aan iedereen die dit evenement mogelijk gemaakt heeft en elkeen die aanwezig was.

En uiteraard zijn er nog de foto’s van de jubileumreceptie 25 jaar KORF:
• foto’s jubileumreceptie deel 1
• foto’s jubileumreceptie deel 2

Geef een reactie

Je kan deze HTML-tags gebruiken

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>